Mecanil

182138-11839973.jpg

Vi leverer alle produkter fra finske Mecanil. 

Mecanil produser gripsager, fellehoder og energiklipper for skogsindustrien.